Политика за приватност

Change language to: enEnglish (English)

Оваа политика на приватност дава општи информации за обработката на лични податоци при посетата на веб страната на компанијата Кадино.

 • Контролор на збирки на лични податоци

Контролор на личните податоци е Кадино, со седиште на Скопје, с. Кадино улица 10 број 43, Република Северна Македонија.

 • Офицер за заштита на лични податоци

Офицер за заштита на лични податоци во компанијата Кадино. е лицето Петар Зафиров

Контакт информации:

email : petar.zafirov@kadino.com.mk

За дополнителни информации или остварување на Вашите права за заштита на лични податоци, можете да го контактирате нашиот Офицер за заштита на лични податоци.

 • Чии податоци собираме

На веб страната можеме да собираме податоци поврзани со следниве категории на лица:

– Посетители на веб страницата kadino.co

 • Категории на податоци кои се собираат и обработуваат
 1. Податоци за навигација ( колачиња)

При посетата на нашата веб страна, за секој посетител се креираат логови со следниве податоци:

 • Вашата интернет протокол (IP) адреса;
 • Уредот од кој пристапувате, вид и модел;
 • Вашиот оперативен систем;
 • Видот на пребарувачот, plugins и верзија;
 • Страниците кои ги посетувате на нашата веб страницата и времето кое го минувате на секоја страница;
 • URL на веб страницата која ве префрлила на нашата веб страница и во некои случаи, термините кои сте ги користеле во обидот да ја најдете страната на Кадино;
 • Јазикот на пребарувачот кој го користите;
 • Држава (се одредува преку IP адресата).

Серверските логови автоматски се бришат во рок од 15 дена, освен доколку околностите налагаат подолго задржување, на пример, за да се истражи вирус или злонамерен напад.

 1. Податоци кои корисниците доброволно ги доставуваат преку е-маил

Лични податоци кои ги прибираме се и оние кои вие доброволно ги доставувате во случај на испраќање на електронска порака директно на нашите е-маил адреси оставени како контакт на веб страната.

Со испраќање на ваква електронска порака до нашите електронски адреси прибираме податок за вашата:

 • е-маил адреса;
 • дополнително и други информации кои вие доброволно сте ги споделиле со нас како содржина на електронската порака.

Ве замолуваме да не споделувате посебни категории на лични податоци, како лични податоци кои откриваат расно или етничко потекло, политички ставови, верски или филозофски убедувања или членство во синдикални организации, како и генетски податоци, биометриски податоци, податоци што се однесуваат на здравјето или податоци за сексуалниот живот или сексуалната ориентација.

 • Како ги собираме личните податоци

– преку Вашето користење на нашата веб страницата (колачиња)

– преку испраќање на електронска порака на нашите електронски адреси.

 • Категориите на корисници на личните податоци

Активностите на обработка на лични податоци се извршуваат од страна на вработените  во Кадино, кои се соодветно овластени за истото.

Не споделуваме податоци за вас или за вашата посета на нашата веб страна, на трети лица, освен во случај на барање на АЗЛП,суд, полиција или други органи и тела за вршење на нивните надлежности и само ако постои законски основ за тоа

 • Време на чување на собраните податоци

Податоците кои ги собираме се чуваат во согласност со закон и периодот потребен за постигнување на целта на обработката

 • Сигурност на собраните податоци

Нашата веб страна kadino.co е на сигурен SSl сервер. Се придржуваме строго кон безбедносните процедури за чување и откривање на информациите кои ни ги давате како би спречиле неовластен пристап кон истите.

 • Кои се Вашите права?

Вашите права во однос на обработката на лични податоци се:

 • право да бидете информирани за обработката на личните податоци
 • право на пристап до личните податоци
 • право на исправка и бришење на личните податоци
 • право на ограничување на обработката на личните податоци
 • право на приговор

 

 • Промена на политиката за приватност

Политиката на приватност редовно ќе се менува и дополнува соодветно на законските правила и прописи и промената на нашите активности.

 • Прифаќање на условите 

Со користењето на оваа веб-страна, се согласувате, односно ги прифаќате одредбите во Политиката за приватност на Кадино.
Доколку не се согласувате со истата, ве молиме да не ја користите нашата веб-страна.